Τελευταία ανανέωση: Παρασκευή, 11/10/2019

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ν. 3869/2010

(ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ)

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ν. 4469/2017

ΑΣΤΙΚΟ - ΠΟΙΝΙΚΟ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΟ

ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ

ΦΡΑΓΚΟ

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟ

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Copyright 2019 Εμμ. Γ. Χατζηδάκης

Designed by L.KIN. Group A.E.