Τελευταία ανανέωση: Πέμπτη, 02/07/2020

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

 

Είναι θλιβερό το γεγονός ότι στη χώρα μας τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν πραγματική μάστιγα, ωστόσο, οι περισσότεροι από τους εμπλεκομένους  αγνοούν τα δικαιώματα που έχουν σχετικά με την αποζημίωση για τις υλικές ζημίες και τις σωματικές βλάβες που έχουν υποστεί.

 

Αυτό έχει ως επακόλουθο, η πλειονότητα όσων εμπλέκονται σε αυτοκινητικό ατύχημα, είτε να μην αποζημιώνονται καθόλου, είτε να λαμβάνουν αποζημίωση υποδεέστερη σε σχέση με αυτή που δικαιούνται σύμφωνα με το νόμο.

 

Εξάλλου, συμβαίνει συχνά η διαμορφωθείσα μετά το τροχαίο νέα κατάσταση να υποτιμάται από τους ίδιους τους παθόντες και έτσι να μην γνωρίζουν ότι, συνεπεία των υλικών ζημιών και των σωματικών βλαβών που υπέστησαν, χρήζουν μίας αξιοπρεπούς αποζημίωσης.

 

Από την άλλη, ουκ ολίγες φορές, συμβαίνει τα θύματα ενός τροχαίου, έχοντας συμβουλευθεί μη ειδικούς, να έχουν την πεποίθηση ότι δύνανται να λάβουν αποζημιώσεις υπέρογκες σε σχέση με αυτές που πραγματικά δικαιούνται.

 

Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις και την επαγγελματική εμπειρία ώστε να δύναται από την πρώτη στιγμή να αναλάβει να καθοδηγήσει τους εμπλεκόμενους σε τροχαίο και να τους εκπροσωπήσει ενώπιον των ανακριτικών και δικαστικών αρχών εξασφαλίζοντας ότι έτσι θα διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους. Αναλαμβάνουμε επίσης με υπευθυνότητα τη διεκδίκηση, εξωδίκως και δικαστικώς, της αποζημίωσης που δικαιούνται για την ηθική βλάβη, τις σωματικές βλάβες, τις υλικές ζημίες ή και το θάνατο που προκλήθηκε σε ένα ατύχημα.

 

Επίσης αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση υπαίτιων οδηγών ενώπιον αστικών και ποινικών δικαστηρίων, ενώ έχουμε διατελέσει επί σειρά ετών συνεργάτες με το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου: «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» και την ασφαλιστική εταιρεία: πρώην «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» που έχει πλέον συγχωνευθεί με την εταιρεία:  «ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε».

 

Βασική μας αρχή είναι να εκθέτουμε με πάσα ειλικρίνεια στους πελάτες μας τις πραγματικές προσδοκίες που πρέπει να έχουν από την έκβαση της υπόθεσή τους και στόχος μας η καταβολή των μεγίστων εκ μέρους μας για επίτευξη μίας αξιοπρεπούς αποζημίωσης που να αντικατοπτρίζει τον πόνο και την πάσης φύσεως  ταλαιπωρία τους.

 

Σας παραθέτουμε παρακάτω δικαστικές  αποφάσεις επί υποθέσεων που ανέλαβε το γραφείο μας.

 

356/2019 Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών:

Αποζημίωση πεζής, η οποία παρασύρθηκε από όχημα .

 

2754/2016 Ειρ. Αθηνών:

Αποζημίωση υλικών ζημιών και τραυματισμού μετά από σύγκρουση οχημάτων. Η αντίδικος αρνήθηκε εξ αρχής  καθε υπαιτιότητα της  και άσκησε μάλιστα αντίθετη Αγωγή για να αποζημιωθεί, η οποία συνεκδικάσθηκε με την αγωγή της πελάτισσάς μας και απερρίφθη.

 

611/2011 Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών:

Αποζημίωση υλικών ζημιών και τραυματισμού μοτοσικλετιστή. Αρνηση υπαιτιότητος και άσκηση αντίθετης Αγωγής από τον αντίδικο οδηγό οχήματος απορριφθείσας και  τελεσιδίκως πλέον από την υπ'αριθμ.  2179/2013 του Εφετείου Αθηνών μετά από άσκηση και  Εφέσεως από τον αντίδικο.

 

4781/2019 Εφετείου Αθηνών και 1014/2018 Μον.Πρωτ. Αθηνών:

(Καταχώριση 11/10/2019)

Αποζημίωση αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας (χειριστής πυροσβεστικού αεροσκάφους), ο οποίος οδηγούσε μηχανή καθώς  και του συνεπιβαίνοντος μετά από σύγκρουση με όχημα σε νησί. ‘Αρνηση κάθε υπαιτιότητας από τον αντίδικο οδηγό του οχήματος που  άσκησε αντίθετη αγωγή και  η οποία απερρίφθη πρωτοδίκως. Ο ίδιος άσκησε και Έφεση κατά της ανωτέρω αποφάσεως, η οποία απερρίφθη κι επομένως κατέστη ετούτη τελεσίδικη.

 

 

 

Copyright 2020 Εμμ. Γ. Χατζηδάκης

Designed by L.KIN. Group A.E.